Ons bestuur en comissies

Om Gospelkoor We Believe in goede banen te leiden hebben wij een bestuur en verschillende commissies.  Het bestuur en de commissies worden gevormd door leden van het koor. Zij zorgen o.a. voor het regelen van muziek, optredens, concerten, enz. Het bestuur en de commissies bestaan uit de volgende personen:

Bestuur:

Voorzitter: Hilde de Bruin
Secretaris: Arie van Lomwel
Penningmeester: Albert Tromp
Algemene bestuursleden: Marja van Straten, Marlies a.d Wiel

Website:  Lenie Kroon

Repertoirecommissie:

Janet Vlot
Frannie van Noordennen
Marlies a.d Wiel

Lief en leed commissie:

Arina van Aken
Tea Blokland
Lenie Kroon

Logo.png