Ons bestuur en comissies

Om Gospelkoor We Believe in goede banen te leiden hebben wij een bestuur en verschillende commissies.  Het bestuur en de commissies worden gevormd door leden van het koor. Zij zorgen o.a. voor het regelen van muziek, optredens, concerten, enz. Het bestuur en de commissies bestaan uit de volgende personen:

Bestuur:

Voorzitter: Hilde de Bruin
Secretaris: Arie van Lomwel
Penningmeester: Albert 
Website en marketing:
Jorieke de Vries
 
Algemene bestuursleden: Marja van Straten, Janet Vlot

Repertoirecommissie:

Janet Vlot
Corinde de Vries

Lief en leed commissie:

Arina van Aken
Tea Blokland
Lenie Kroon

Logo.png